a9811664-a279-4ea4-b88f-63b0f38c415e

Hayahoo” Rayka Amraji’s handmade instrument

e4d66241-ae06-4bba-b039-9f040749f091

Hayahoo” Rayka Amraji’s handmade instrument

820252df-31f2-4ae1-83a1-1fdef2c18781

Hamraz” Rayka Amraji’s handmade instrument

7917ead2-cb37-4971-a93a-d53d59d3856e

Cotenak” Rayka Amraji’s handmade instrument

6bc2e286-9450-474d-919b-76cd143ffabd

Kamuni” Rayka Amraji’s handmade instrument

IMG_20170520_133002

Chakan” Rayka Amraji’s handmade instrument

497be97a-b210-455c-b88c-9a4c4606df5f

Misha” Rayka Amraji’s handmade instrument

a513dd6e-c877-4060-a6b0-1116b855fee4

Darkoten” Rayka Amraji’s handmade instrument

kole-rayka-handmade-instrument

” Rayka Amraji’s handmade instrument “Kolleh

telar-rayka-handmade-instrument

” Rayka Amraji’s handmade instrument “Tellar